Mijn Account     Winkelwagen     Afrekenen
  • nl
  • en
Toko 4 All Logo
Klaar met winkelen?
5 items - 15,70
Gratis levering bij bestellingen boven de €75,-
(tot 25 kilo, alleen Nederland)

Product Categorieën

Inspiratie nodig?

Voor inspirerende recepten en andere leuke extra's ga je naar de Inspiratie pagina!

Ga naar Inspiratie →


Algemene Voorwaarden

Toko 4 All, gevestigd en kantoorhoudend aan de Linnewever 40 te ’s Gravenhage, is ingeschreven in handelregister van de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage onder handelsonderneming My Little Philippines V.O.F. met nummer 71333649. Toko 4 All verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overgekomen. De handelsnaam Toko 4 All mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Algemene Voorwaarden

1. Algemene informatie

1.1 Klant
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Toko 4 All in een contractuele van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.2 Overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in onze webwinkel. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken we u om binnen 24 uur een mailtje naar ons te sturen. Annuleert u te laat en de order is in verwerking dan rekenen we 5% administratie kosten. Indien het artikel te laat is geannuleerd en al verzonden is, hebben wij het recht de verzendkosten te verhalen op de klant.

1.3 Wijzigingen
Toko 4 All behoudt zich het recht voor deze algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Aanvaarden Voorwaarden
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1.5 Gewicht en verzendkosten
Klanten betalen voor bestellingen tot 25 kilogram verzendkosten van € 5,95. De verzendkosten voor bestellingen met een gewicht tussen de 25-50 kilogram zijn € 11,90. Dit zijn de tarieven voor bestellingen die in Nederland worden afgeleverd.

2. Prijzen

2.1 Vermelde prijzen
De door ons vermelde prijzen zijn indien anders vermeld in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typografische fouten. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

2.2 Verzendkosten en rembours
De verzendkosten en rembours worden berekend volgens de prijstarieven van Dpd, Postnl, Dhl. Voor verzendingen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven.

2.3 Aanbiedingen Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Betalingen

Toko 4 All bied u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen. Alle betalingen dienen vooraf gedaan te worden. Onze betaalmethoden staan op de website vermeld.

 

4. Betalingsproblemen en storno’s

In het geval dat een machtiging achteraf door de bank wordt geweigerd en de goederen reeds zijn verstuurd naar de klant behouden wij ons het recht de machtiging zo lang opnieuw in te dienen totdat de betaling is voldaan. Mocht een vordering op geen normale manier te innen zijn dan dienen wij de vordering ter incasso in bij een incasso bureau. De extra kosten die dan gemaakt worden zijn geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

5. Levering

5.1 Vooraad
Toko 4 All probeert zoveel mogelijk artikelen in voorraad leverbaar te hebben. Mocht een artikel tijdelijk niet meer op voorraad zijn, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden door gemeld.

5.2 Levertijden
Bij betalingen die vooraf worden voldaan, versturen wij de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen* na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen dan worden geretourneerd. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten.

*Met uitzondering van Pre-Order producten.

5.3 Aflever adres
Levering vindt alleen plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Eventuele fouten in het adres zijn volledig de verantwoording van de koper. Toko 4 All kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het niet afleveren van pakketten als gevolg van een adres fout.

5.4 Levering Buitenland
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.5 Eigen Risico
Pakketten zullen met Dpd, Postnl, Dhl worden verstuurd. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
Diepvries producten kunnen niet per post verstuurd worden, mocht een klant dit toch bestellen dan is dit op eigen risico.

5.6 Bezorging

Toko 4 All heeft het recht zelf te beslissen met welk postorderbedrijf de bestelling van de klant verstuurd gaan worden. Deze keuze wordt gemaakt op basis van de inhoud dan wel het gewicht of waarde van het pakket. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een bericht bij u achterlaten. U kunt daarmee contact opnemen met het vermelde depot. Het pakket blijft hier 1 weken liggen, voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten versturen dan rekenen wij een extra bijdrage in de verzendkosten van € 10,- voor een normale verzending en € 14,- voor een bestelling onder rembours. Bestellingen kunnen uitsluitend afgeleverd worden aan woon- of bedrijfs adressen en niet aan postbus nummers. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de bezorger geen geldige reden van het niet afhalen of laten bezorgen van het pakket.. Mocht u binnen 4 dagen na onze email geen pakket hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

5.7 Minimum bestel bedrag

Bestelling die per post verzonden worden hebben een minimum bestel bedrag van € 15,-

5.8 Phil. 4 You Extra Service

Met de couponcode phil4you kunt u gebruik van onze extra service. Deze is uitsluitend voor Phil. 4 You klanten en uitsluitend in combinatie met het versturen van Balik Bayan dozen naar de Filipijnen. Indien de klant de code onrechtmatig gebruikt zal de klant als nog de porto kosten moeten voldoen alvorens het pakket verzonden zal worden.

6. Ontvangst goederen/ Retourneren van een artikel

6.1 Controle bij aflevering De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken op gebreken en of het aan de overeenkomst beantwoord. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen, dient de klant binnen 5 werkdagen na aflevering, schriftelijk Toko 4 All op de hoogte te stellen van de constatering.

6.2 Restitutie Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Toko 4 All de klant het Factuurbedrag terug betalen, na het retour en in goede staat terug ontvangen van het artikel.

6.3 Bedenktijd

Als klant heeft u recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Toko 4 All te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de klant gebruik maakt van het recht op de bedenktijd, zal Toko 4 All zodra het product is ontvangen of de klant kan aantonen dat het product is verzonden, zorg dragen voor een terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor de rekening van de klant. Verse en Pre-Order producten zijn uitgesloten van de wettelijke bedenktijd aangezien dit een bederfelijk product betreft.

Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan dient u de volgende stappen te nemen.
– Vul het retour formulier in en vermeld eventueel de reden waarom het product retour gaat.
– Verzend deze samen met het artikel naar onze klantenservice.

6.4 Voorwaarden bij het ruilen/retourneren van een artikel
– De melding van de retourgoederen moet u uiterlijk 3 dagen na verzending schriftelijk of via de email bij ons melden.
– Het retour formulier dient volledig en juist te zijn ingevuld.
– Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd.
– ruilen van een artikel(en) mag slecht 1 keer per bestelling
– Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan dan vervalt elk recht op ruilen van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij bij de klant in rekening.
– Verzend- en Rembourskosten worden niet vergoed.

6.5 Artikelen die niet retour kunnen
– Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
– Artikelen die gedragen/gebruikt zijn
– Etenswaren met een beperkte houdbaarheid
– Pre Order producten
– Diepvriesproducten

7. Garantie

7.1 Aansprakelijkheid
Toko 4 All geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen met uitzondering van de Non-food artikelen, hiervoor geld de gebruikelijke 1 jarige garantie termijn. Deze garantie geld niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Toko 4 All.

7.2 Vergoeding
Indien Toko 4 All, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Breekbare artikelen
Bestellingen met breekbare artikelen verpakken wij zo zorgvuldig en aandachtig mogelijk. Mochten uw artikelen echter gebroken aangeleverd worden, dan kan Toko 4 All hiervoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het bestellen van breekbare artikelen is daarom geheel voor eigen risico. Wij zullen echter wel als tussenpersoon de eventuele geleden schaden bij de transporteur voor u proberen te verhalen. Helaas is het voor ons niet mogelijk om bestellingen met aantallen van meer dan 15 flesjes drank in welke combinatie dan ook te versturen. Deze grote aantallen kunnen alleen afgehaald worden.

8. Niet respecteren van onze voorwaarden

8.1 Niet respecteren voorwaarden
Als een klant van Toko 4 All onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Toko 4 All behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een bestelling achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

9. Persoonsgegevens

9.1 Vertrouwelijk
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Toko 4 All vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
  • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

Toko 4 All neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Toko 4 All verstrekt geen klantgegevens aan derden.Privacy Voorkeuren

Web statistics

We gebruiken de webanalysetool Google Analytics om statistieken over onze bezoekers te verzamelen. Dit helpt ons begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken en hoe we deze kunnen verbeteren. We verzamelen alleen geanonimiseerde gegevens. Hierdoor bent u anoniem en mogen wij statistieken verzamelen zonder expliciete toestemming.

statistics

Chatservice

Wij chatten graag met klanten om ze snel te helpen. Onze chatapplicatie plaatst wel cookies om u te herkennen als u vaker komt en verzamelt een beetje statistiek. Als u dat niet erg vindt, zet u hier onze chatapplicatie aan.

chat

Advertisements

Advertenties. Niemand houdt ervan. Maar wij zijn blij als u ons af en toe ziet staan op andere websites. Mogen wij u een advertentie laten zien na uw bezoek? Die vertonen wij op Facebook, Google of websites met advertentieruimte.

advertising

5